Hvilken bille?

Billerne er en artsrig gruppe med omkring 4.000 arter i Danmark.

BLØDVINGER

I Danmark findes omkring 50 arter. De er typisk 0,5 – 1,5 cm, slanke, flade og temmelig firkantede. Deres skjold er relativt bløde, og antennerne lange. Præstebiller ses ofte i parring i stort antal på kurvblomster.

Mere info: Naturbasen.dk – Blødvinger

Stor blødvinge
Gul Blødvinge
Præstebille

BUKKE

(træbukke og blomsterbukke)

Bukke er som regel temmeligt store, lidt trekantede og med lange følehorn – men de findes også i mindre, ofte farverige, udgaver. I larvestadiet lever de oftest inde i træer, grene og stængler.

Mere info: Naturbasen.dk – Træbukke

Tidselbuk
Moskusbuk
Smalbuk
Rød blomsterbuk
Lille hvepsebuk
Stor hvepsebuk

LØBEBILLER

Løbebiller findes i mange størrelser. De er ofte mørke, langbenede og ses som regel i hurtig bevægelse på jordbunden.

Mere info: Naturbasen.dk – Løbebiller

Læderløber (stor!)
Kornet løber
Kratløber

MARIEHØNS

Vi har omtrent 50 arter af mariehøns. De er rundagtige og som regel under 1 cm. For en del arters vedkommende er det blot at tælle prikkerne for at finde navnet – men der er også arter, der kan variere meget, det gælder ikke mindst Harlekinmariehønen. Både larverne og de voksne dyr lever ofte af bladlus.

Mere info: Kerbtier og Naturbasen.dk – Mariehøns

Syvplettet mariehøne
Harlekinmariehøne
Toogtyveplettet mariehøne

ROVBILLER

I Danmark har vi op mod 1000 forskellige arter af rovbiller. De fleste er ganske små. Kroppen er aflang, og en stor del af bagkroppen er “bar”, da vingedækkerne kun dækker det øverste af kroppen. Ofte er de ensfarvet mørke, men en del har røde tegninger. De findes som regel i jordbunden, hvor de er på jagt efter smådyr at sætte kæberne i.

Mere info: Naturbasen.dk – Rovbiller

Ildrovbille
Almindelig guldpletrovbille
Kæmperovbille

SNUDEBILLER

De ca. 500 arter af snudebiller er generelt ganske små, og kendes især på at deres hoveder er forlænget foran øjnene, enten ud i en spids eller mere afskåret. De er planteædere, og ofte knyttet til bestemte planter.

Mere info: Naturbasen.dk – Snudebiller

Liophloeus tessulatus
Larinus turbinatus
Hypera rumicis

TORBISTER

De ca. 90 danske torbist-arter er generelt store og særprægede, og omfatter “eksotiske” dyr som Næsehornsbille, guldbasser, oldenborrer, Eghjort, Bøghjort og Valsebille. Larverne lever – for nogles vedkommende i årevis – i jorden eller i smuldrende træer.

Mere info: Naturbasen.dk – Torbister

Grøn guldbasse
Næsehornsbille
Almindelig oldenborre

ÅDSELBILLER

Ådselbiller er en relativt lille gruppe med omtrent 20 arter i Danmark. De er som regel temmelig store, og generelt sorte, evt. med røde/orange tegninger. De fleste arter findes omkring ådsler, som de lægger deres æg i. De bærer ofte rundt på mider, der benytter ådselbillerne som transportmidler fra ådsel til ådsel.

Mere info: Naturbasen.dk – Ådselbiller

Fireplettet ådselbille
Krumbenet ådselgraver
Rødbrystet ådselbille

ANDRE ALMINDELIGE BILLER

Rødhovedet kardinalbille
Tidselskjoldbille
Gulvinget solbille

Mere info: Danmarks billebank

Lukket for kommentarer.