Naturen i Karise Permatopia

Økolandsbyen Karise Permatopia har eksisteret siden 2017. Her forsøger ca. 150 voksne og 90 børn at udvikle et bud på en mere bæredygtig og samarbejdende livsform. Det gør vi bl.a. gennem selvforsyning med økologiske grøntsager, egen energiforsyning og spildevandsbehandling – og et fokus på at give plads til naturen omkring os og i vores liv.

LANDBRUGET

Vi råder over ca. 11 hektar økologisk certificeret landbrugsjord. På en del af arealet står kløvergræs (iblandet cikorie, kællingetand og lancetvejbred), som vi bruger til kompost/gødning. På ca. 1½ hektar dyrker vi en lang række forskellige grøntsager på rimelig traditionel vis, dog forsøger vi at være skånsomme i jordbehandlingen, lave blomsterbælter mm. En stor del af arbejdet i marken foregår manuelt. I vores frugthave står 300-400 forskellige frugttræer, og vi forsøger os med dyrkning af forskellige nødder.

I bestræbelsen på at integrere og udvikle permakulturelle praksisser, har vi anlagt permanente bede, og bede med flerårige grøntsager og gamle sorter.

Som grøntsags-avler er vilde planter (“ukrudt”) og insekter (“skadedyr”) en del af hverdagen. I stedet for den udbredte “slå alt ihjel”-strategi, sigter vi mod at give plads til stor biodiversitet og reetablering af økosystemer, der kan holde masseforekomster nede. Og så er vi selvfølgelig glade for alle de insekter, der bestøver vores afgrøder. Og alle de smådyr og mikroorganismer, der omsætter næringsstofferne.

På landbrugsarealet ligger forskellige områder brak, og vi har en gammel mergelgrav (§3-beskyttet).

Grøntsagsmark
Permanente bede
Flerårige grøntsager
Det mobile hønsehus i frugthaven
Kløvergræs
Mergelgraven

SKOVEN

Vores (økologisk certificerede) skov på 12 hektar blev tilplantet med eg omkring år 2000. Som udgangspunkt er den ensformig, overskygget og – fra et biodiversitetssynspunkt – kedelig. Som det ses af vores skovplan, arbejder vi løbende på at gøre den mere spændende.

Skovsti
Blomsterengen
Engen-ved-gederne
Vores elefant hjælper med til at holde skoven lysåben. I dens hovede yngler dompapper.

DEN GAMLE LANDBOHAVE

Omkring den gamle gårdbygning er en stor og tilvokset landbohave med frugttræer, popler, vildkirsebær, mirabeller mm., krat og en lille dam. Det er her, at fuglene synger højest.

FÆLLEDER

Vi har relativt store områder, der hverken er del af landbruget eller bebyggelsen. En del af disse er tilplantet med hjemmehørende/insektvenlige buske i samarbejde med “Plant for hasselmusen”.

Pilerensningsanlægget

Støjvolden
Pilevolden

Nogle af de åbne fællesområder plejes med le, og vi forsøger os også med systematiske afbrændinger.

180 SMÅ HAVER

Permatopias bebyggelse består af 90 boliger, der hver har en lille have på begge sider af huset. En stor del af disse små haver er anlagt og plejet med skelen til biodiversitet. Det anes stadig, at området for få år siden var en mudderpøl af en byggeplads, men det er tydeligvis ved at udvikle sig til en særdeles spændende biotop.

Lukket for kommentarer.