Bemærkelsesværdige fund

Flammeguldhveps

Den sjældne Flammeguldhveps snylter på den ikke helt almindelige gedehams Odynerus melanocephalus. Gedehamsen ses jævnligt her på lokaliteten – og i juni 2023 viste Flammeguldhvepsen sig også.

Svalehale

Den 1. og 2. august 2022 var en Svalehale forbi vores grøntsagsbede. Efter alt at dømme lagde den æg på dild og bredbladet persille. Vi fandt dog ikke nogen larver, selv om vi afspærrede området og holdt øje.
Svalehalen var tidligere almindelig i landet, men har ikke haft en fast bestand siden 1978.

Xylophrurus augustus

En usædvanligt farvet snyltehveps, som nørder nok må bemærke – men denne er den hidtil eneste observation på Naturbasen.

Arten lægger deres æg i de små pottelignende lerkonstruktioner, som pottemagerhvepsen laver til deres larver – og så spiser snyltehvepsens larver pottemagerhvepsens larver.

(juli 2021)

Plettet skjoldbille

I Naturbasen kan man læse, at den ikke er set på Sydsjælland siden 1960. Det passer ikke længere.

(juli 2021)

Natlyssværmer

Aftensværmere er store natsommerfugle, der oftest ses omkring blomster i skumringen. Flere af dem opfører sig som små kolibrier, når de står stille i luften, og med en lang sugesnabel finder nektar i de dybeste blomster. Der er i alt set 16 arter i Danmark, og vi er så heldige at have observeret de 7.

Natlyssværmeren er under udbredelse sydfra, og er foreløbig kun set – sjældent – på Sjælland og Sydhavsøerne. Larven lever bl.a. på Dueurt, og kan minde om Dueurtsværmerens larve (som vi har mange af), men kendes bl.a. på, at den har en gul/sort “knap” på bagenden. Så hold øje.

(juni 2021)

Rød kåltæge

De seneste 10 år er der i Naturbasen kun registreret 3 fund fra Danmark. Og så må den være sjælden, for den er ganske iøjenfaldende. Det er ikke klart, om den lever fast i landet, eller blot lejlighedsvis flyver hertil. Selv om den er køn, er det ikke sikkert at vi skal ønske os for mange af dem, for de kan blive en plage for kål-avl.

(maj 2021)

Prydskivebuk

Denne træbuk er på den nationale rødliste! Det er nok ikke tilfældigt, at den dukker op hos os, da dens larver lever i tynde, nyligt døde egegrene. Og dem har vi mange af.

(Phymatodes alni, maj 2021, 2023 og 2024)

Rogas luteus

En snyltehveps af den nataktive slags – som også øjnenes størrelse antyder.

Vores første (og foreløbig eneste) “NAFL” = ny art for landet. Siden dette første fund er den observeret et par andre steder i landet. Den er nu nok ikke så sjælden endda; de få observationer skyldes snarere dens diskrete levevis, og at det kræver hjælp fra internationale eksperter at få den artsbestemt.

(august 2020)

Orange og Gul høsommerfugl

Disse 2 arter er blandt de foretrukne mål for sommerfugle-jægere. De overvintrer ikke i Danmark, men kommer om sommeren hertil sydfra i varierende omfang, og de ses især på Sydsjælland og Lolland-falster, langt overvejende på lucerne-marker. Da vi stadig har meget lucerne voksende rundt omkring, ser vi dem måske igen.

(juli/august 2019)

Orange høsommerfugl
Gul høsommerfugl

Afvigende Nældens takvinge

Nældens takvinge er en meget almindelig sommerfugl. Det var nok den varme sommer i 2018, der var årsag til dette meget usædvanlige eksemplar.

(juli 2018)

Lukket for kommentarer.